KEIKO SHICHIJO 
piano
/fortepiano

photo@Donald van Hasselt